Sơn gel

Sơn gel

500.000 VNĐ
Bài học 0
Kiến thức mục tiêu

Sơn gel

Giảng viên:

Trần Thu Hương

HuongNail.Com

Giới thiệu chung

Nội dung: 

 

Đặc điểm nổi bật của sơn gel là bóng đẹp, bền màu, khó trầy, khó tróc, và đặc biệt là khô ngay sau khi sơn, rất tiện cho các bạn cần đi việc gấp. Bạn sẽ được hướng dẫn sơn từng bước theo đúng kỹ thuật, cách sơn sao cho màu bóng và bền.
 
 
 

Dụng cụ cần thiết: 

 

Bộ sơn 5 bước của Cuccio, đèn hơ gel…

Khóa học liên quan

2.000.000đ

Móng gel từ A - Z

(0.0)

284 học viên

Trần Thu Hương

HuongNail.Com

Đang cập nhật

2.999đ

Đắp móng bột

(0.0)

Đang chờ học viên

Trần Thu Hương

HuongNail.Com

Đang cập nhật

299.000đ

Chăm sóc móng

(0.0)

Đang chờ học viên

Trần Thu Hương

HuongNail.Com

Đang cập nhật

299.000đ

Vẽ cọ nét

(0.0)

Đang chờ học viên

Trần Thu Hương

HuongNail.Com

Đang cập nhật

3.000.000đ

Vẽ cọ bản

(0.0)

Đang chờ học viên

Trần Thu Hương

HuongNail.Com

Đang cập nhật

300.000đ

Vẽ gel

(0.0)

Đang chờ học viên

Trần Thu Hương

HuongNail.Com

Đang cập nhật

599.000đ

Massage chân và bào gót

(0.0)

Đang chờ học viên

Trần Thu Hương

HuongNail.Com

300.000đ

Nặn hoa hồng fantasy

(0.0)

130 học viên

Trần Thu Hương

HuongNail.Com